Gislaveds kommuns förtroendemannaregister


Styrelser och Nämnder

Kommunfullmäktige
Revisionen
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnd
Bygg- och miljönämnd
Fastighet- och servicesnämnd
Fritidsnämnd
Kulturnämnd
Socialnämnd
Teknisk nämnd
Räddningsnämnd
Valnämnd
√Ėverf√∂rmyndarn√§mnd


Utskott

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Kommunstyrelsens näringsutskott
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott
Fastighet- och servicenämndens arbetsutskott
Fritidsnämndens arbetsutskott
Kulturnämndens arbetsutskott
Socialnämndens arbetsutskott
Tekniska nämndens arbetsutskott